29 Mayıs 2009 Cuma

Galatasaray Lisesi ve Bağlı Kurumlarında Spor?http://www.gscemiyet.org.tr/Haberler.aspx?Id=1336
Sporcu beyinler fırtına gibi esti- 25.05.2009
Galatasaraylılar Derneği Spor Komisyonu ilk büyük çalışmasını Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirdi. Açık Alan Teknolojisi ile yapılan beyin fırtınasında Galatasaray Lisesi ve bağlı kurumlarında sportif başarıyı artırma konusunda çok sayıda fikir geliştirildi. Toplantı sabah 10:00’da yedinci yemekhanede kahvaltı ikramı ile başladı. Galatasaraylılar Derneği adına Başkan Volkan Karsan, Mektep adına Müdür Başyardımcısı Didem Tuna, Dernek Spor Komisyonu adına A.Bülent Tulun onar dakikalık açılış ve bilgilendirme konuşmaları yaptılar.
Toplantıda katılımcılar tarafından 18 adet gündem maddesi önerildi. İlgi alanlarına göre ayrılan gruplar, önerilen gündem maddeleri çerçevesinde 1 saat süren alt grup toplantıları yaptılar ve toplantı raporlarını sundular. Toplantıya eski, yeni mezunlar ve öğretmenlerden oluşan 117 kişi katıldı. Açık Alan Teknolojisi’ni uygulayan 119 döneminden Funda Oral bu fikir alış verişinin çok yararlı geçtiğini belirtti. 1956-2008 yılları arasındaki mezunların katıldığı bu organizasyon saat 15.30'a kadar sürdü.